Teks Surat Al Buruuj Latin

Advertisement
Teks Surat Al Buruuj Latin - Surat Al Buruuj terdiri atas 22 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah diturunkan sesudah surat Asy-Syams.  Dinamai Al Buruuj (gugusan bintang) diambil dari perkataan Al Buruuj yang terdapat pada ayat 1 surat ini.

Teks Surat Al Buruuj Latin

 1. waalssamaa-i dzaati alburuuji
 1. waalyawmi almaw’uudi
 1. wasyaahidin wamasyhuudin
 1. qutila ash-haabu alukhduudi
 1. alnnaari dzaati alwaquudi
 1. idz hum ‘alayhaa qu’uudun
 1. wahum ‘alaa maa yaf’aluuna bialmu/miniina syuhuudun
 1. wamaa naqamuu minhum illaa an yu/minuu biallaahi al’aziizi alhamiidi
 1. alladzii lahu mulku alssamaawaati waal-ardhi waallaahu ‘alaa kulli syay-in syahiidun
 1. inna alladziina aamanuu wa’amiluu alshshaalihaati lahum jannaatun tajrii min tahtihaa al-anhaaru dzaalika alfawzu alkabiiru
 1. inna alladziina aamanuu wa’amiluu alshshaalihaati lahum jannaatun tajrii min tahtihaa al-anhaaru dzaalika alfawzu alkabiiru
 1. inna bathsya rabbika lasyadiidun
 1. innahu huwa yubdi-u wayu’iidu
 1. wahuwa alghafuuru alwaduudu
 1. dzuu al’arsyi almajiidi
 1. fa”aalun limaa yuriidu
 1. hal ataaka hadiitsu aljunuudi
 1. fir’awna watsamuuda
 1. bali alladziina kafaruu fii takdziibin
 1. waallaahu min waraa-ihim muhiithun
 1. bal huwa qur-aanun majiidun
 1. fii lawhin mahfuuzhin
Advertisement

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Teks Surat Al Buruuj Latin"

Posting Komentar