Teks Surat Al Insyiqaq Latin

Advertisement
Teks Surat Al Insyiqaq Latin - Surat Al Insyiqaaq, terdiri atas 25 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat Al Infithaarr. Dinamai Al Insyiqaaq (terbelah), diambil dari perkataan Insyaqqat yang terdapat pada permulaan surat ini, yang pokok katanya ialah insyiqaaq.

Teks Surat Al Insyiqaq Latin

 1. idzaa alssamaau insyaqqath
 1. wa-adzinat lirabbihaa wahuqqath
 1. wa-idzaa al-ardhu muddath
 1. wa-alqat maa fiihaa watakhallath
 1. wa-adzinat lirabbihaa wahuqqath
 1. yaa ayyuhaa al-insaanu innaka kaadihun ilaa rabbika kadhan famulaaqiihi
 1. fa-amaa man uutiya kitaabahu biyamiinihi
 1. fasawfa yuhaasabu hisaaban yasiiraan
 1. wayanqalibu ilaa ahlihi masruuraan
 1. wa-ammaa man uutiya kitaabahu waraa-a zhahrihi
 1. fasawfa yad’uu tsubuuraan
 1. wayashlaa sa’iiraan
 1. innahu kaana fii ahlihi masruuraan
 1. innahu zhanna an lan yahuura
 1. balaa inna rabbahu kaana bihi bashiiraan
 1. falaa uqsimu bialsysyafaqi
 1. waallayli wamaa wasaqa
 1. waalqamari idzaa ittasaqa
 1. latarkabunna thabaqan ‘an thabaqin
 1. famaa lahum laa yu/minuuna
 1. wa-idzaa quri-a ‘alayhimu alqur-aanu laa yasjuduuna
 1. bali alladziina kafaruu yukadzdzibuuna
 1. waallaahu a’lamu bimaa yuu’uuna
 1. fabasysyirhum bi’adzaabin aliimin
 1. illaa alladziina aamanuu wa’amiluu alshshaalihaati lahum ajrun ghayru mamnuunin
Advertisement

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Teks Surat Al Insyiqaq Latin"

Posting Komentar