Teks Surat Al Mursalaat Latin

Advertisement
Teks Surat Al Mursalaat Latin - Surat Al Mursalaat terdiri atas 50 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat Al Humazah. Dinamai Al Mursalaat (Malaikat-Malaikat yang diutus), diambil dari perkataan Al Mursalaat yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Dinamai juga Amma yatasaa aluun diambil dari perkataan Amma yatasaa aluun yang terdapat pada ayat 1 surat ini.


Teks Surat Al Mursalaat Latin 1. waalmursalaati ‘urfaan


 1. faal’aasifaati ‘ashfaan


 1. waalnnaasyiraati nasyraan


 1. faalfaariqaati farqaan


 1. faalmulqiyaati dzikraan


 1. ‘udzran aw nudzran


 1. innamaa tuu’aduuna lawaaqi’un


 1. fa-idzaa alnnujuumu thumisath


 1. wa-idzaa alssamaau furijath


 1. wa-idzaa aljibaalu nusifath


 1. wa-idzaa alrrusulu uqqitat


 1. li-ayyi yawmin ujjilat


 1. liyawmi alfashli


 1. wamaa adraaka maa yawmu alfashli


 1. waylun yawma-idzin lilmukadzdzibiina


 1. alam nuhliki al-awwaliina


 1. tsumma nutbi’uhumu al-aakhiriina


 1. kadzaalika naf’alu bialmujrimiina


 1. waylun yawma-idzin lilmukadzdzibiina


 1. alam nakhluqkum min maa-in mahiinin


 1. faja’alnaahu fii qaraarin makiinin


 1. ilaa qadarin ma’luumin


 1. faqadarnaa fani’ma alqaadiruuna


 1. waylun yawma-idzin lilmukadzdzibiina


 1. alam naj’ali al-ardha kifaataan


 1. ahyaa-an wa-amwaataan


 1. waja’alnaa fiihaa rawaasiya syaamikhaatin wa-asqaynaakum maa-an furaataan


 1. waylun yawma-idzin lilmukadzdzibiina


 1. inthaliquu ilaa maa kuntum bihi tukadzdzibuuna


 1. inthaliquu ilaa zhillin dzii tsalaatsi syu’abin


 1. aa zhaliilin walaa yughnii mina allahabi


 1. innahaa tarmii bisyararin kaalqashri


 1. ka-annahu jimaalatun shufrun


 1. waylun yawma-idzin lilmukadzdzibiina


 1. haadzaa yawmu laa yanthiquuna


 1. walaa yu/dzanu lahum faya’tadziruuna


 1. waylun yawma-idzin lilmukadzdzibiina


 1. haadzaa yawmu alfashli jama’naakum waal-awwaliina


 1. fa-in kaana lakum kaydun fakiiduuni


 1. waylun yawma-idzin lilmukadzdzibiina


 1. inna almuttaqiina fii zhilaalin wa’uyuunin


 1. wafawaakiha mimmaa yasytahuuna


 1. kuluu waisyrabuu hanii-an bimaa kuntum ta’maluuna


 1. innaa kadzaalika najzii almuhsiniina


 1. waylun yawma-idzin lilmukadzdzibiina


 1. kuluu watamatta’uu qaliilan innakum mujrimuuna


 1. waylun yawma-idzin lilmukadzdzibiina


 1. wa-idzaa qiila lahumu irka’uu laa yarka’uuna


 1. waylun yawma-idzin lilmukadzdzibiina


 1. fabi-ayyi hadiitsin ba’dahu yu/minuuna
Advertisement

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Teks Surat Al Mursalaat Latin"

Posting Komentar