Teks Surat Al Muthaffifin Latin

Advertisement
Teks Surat Al Muthaffifin Latin - Surat ini terdiri atas 36 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah, diturunkan sesudah surat Al 'Ankabuut dan merupakan surat yang terakhir di Mekkah sebelum hijrah. Al Muthaffifiin yang dijadikan nama bagi surat ini diambil dari kata Al Muthaffifiin yang terdapat pada ayat pertama.

Teks Surat Al Muthaffifin Latin

 1. waylun lilmuthaffifiina
 1. alladziina idzaa iktaaluu ‘alaa alnnaasi yastawfuuna
 1. wa-idzaa kaaluuhum aw wazanuuhum yukhsiruuna
 1. alaa yazhunnu ulaa-ika annahum mab’uutsuuna
 1. liyawmin ‘azhiimin
 1. yawma yaquumu alnnaasu lirabbi al’aalamiina
 1. kallaa inna kitaaba alfujjaari lafii sijjiinin
 1. wamaa adraaka maa sijjiinun
 1. kitaabun marquumun
 1. waylun yawma-idzin lilmukadzdzibiina
 1. alladziina yukadzdzibuuna biyawmi alddiini
 1. wamaa yukadzdzibu bihii illaa kullu mu’tadin atsiimin
 1. idzaa tutlaa ‘alayhi aayaatunaa qaala asaathiiru al-awwaliina
 1. kallaa bal raana ‘alaa quluubihim maa kaanuu yaksibuuna
 1. kallaa innahum ‘an rabbihim yawma-idzin lamahjuubuuna
 1. tsumma innahum lashaaluu aljahiimi
 1. tsumma yuqaalu haadzaa alladzii kuntum bihi tukadzdzibuuna
 1. kallaa inna kitaaba al-abraari lafii ‘illiyyiina
 1. wamaa adraaka maa ‘illiyyuuna
 1. kitaabun marquumun
 1. yasyhaduhu almuqarrabuuna
 1. inna al-abraara lafii na’iimin
 1. ‘alaa al-araa-iki yanzhuruuna
 1. ta’rifu fii wujuuhihim nadhrata alnna’iimi
 1. yusqawna min rahiiqin makhtuumin
 1. khitaamuhu miskun wafii dzaalika falyatanaafasi almutanaafisuuna
 1. wamizaajuhu min tasniimin
 1. ‘aynan yasyrabu bihaa almuqarrabuuna
 1. inna alladziina ajramuu kaanuu mina alladziina aamanuu yadhakuuna
 1. wa-idzaa marruu bihim yataghaamazuuna
 1. wa-idzaa inqalabuu ilaa ahlihimu inqalabuu fakihiina
 1. wa-idzaa ra-awhum qaaluu inna haaulaa-i ladaalluuna
 1. wamaa ursiluu ‘alayhim haafizhiina
 1. faalyawma alladziina aamanuu mina alkuffaari yadhakuuna
 1. ‘alaa al-araa-iki yanzhuruuna
 1. hal tsuwwiba alkuffaaru maa kaanuu yaf’aluuna
Advertisement

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Teks Surat Al Muthaffifin Latin"

Posting Komentar