Teks Surat Ath Thuur Latin

Advertisement
Teks Surat Ath Thuur Latin - Surat Ath Thuur terdiri atas 49 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah, diturunkan sesudah surat As Sajdah. Dinamai Ath Thuur (Bukit) diambil dari perkataan Ath Thuur yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Yang dimaksud dengan bukit di sini ialah bukit Thursina yang terletak di semenanjung Sinai, tempat Nabi Musa menerima wahyu dari Tuhannya. 

Teks Surat Ath Thuur Latin
 1. waalththhuuri
 1. wakitaabin masthuurin
 1. fii raqqin mansyuurin
 1. waalbayti alma’muuri
 1. waalssaqfi almarfuu’i
 1. waalbahri almasjuuri
 1. inna ‘adzaaba rabbika lawaaqi’un
 1. maa lahu min daafi’in
 1. yawma tamuuru alssamaau mawraan
 1. watasiiru aljibaalu sayraan
 1. fawaylun yawma-idzin lilmukadzdzibiina
 1. alladziina hum fii khawdhin yal’abuuna
 1. yawma yuda”uuna ilaa naari jahannama da”aan
 1. haadzihi alnnaaru allatii kuntum bihaa tukadzdzibuuna
 1. afasihrun haadzaa am antum laa tubshiruuna
 1. ishlawhaa faishbiruu aw laa tashbiruu sawaaun ‘alaykum innamaa tujzawna maa kuntum ta’maluuna
 1. inna almuttaqiina fii jannaatin wana’iimin
 1. faakihiina bimaa aataahum rabbuhum wawaqaahum rabbuhum ‘adzaaba aljahiimi
 1. kuluu waisyrabuu hanii-an bimaa kuntum ta’maluuna
 1. muttaki-iina ‘alaa sururin mashfuufatin wazawwajnaahum bihuurin ‘iinin
 1. waalladziina aamanuu waittaba’at-hum dzurriyyatuhum bi-iimaanin alhaqnaa bihim dzurriyyatahum wamaa alatnaahum min ‘amalihim min syay-in kullu imri-in bimaa kasaba rahiinun
 1. wa-amdadnaahum bifaakihatin walahmin mimmaa yasytahuuna
 1. yatanaaza’uuna fiihaa ka/san laa laghwun fiihaa walaa ta/tsiimun
 1. wayathuufu ‘alayhim ghilmaanun lahum ka-annahum lu/luun maknuunun
 1. wa-aqbala ba’dhuhum ‘alaa ba’dhin yatasaa-aluuna
 1. qaaluu innaa kunnaa qablu fii ahlinaa musyfiqiina
 1. famanna allaahu ‘alaynaa wawaqaanaa ‘adzaaba alssamuumi
 1. innaa kunnaa min qablu nad’uuhu innahu huwa albarru alrrahiimu
 1. fadzakkir famaa anta bini’mati rabbika bikaahin walaa majnuunin
 1. am yaquuluuna syaa’irun natarabbashu bihi rayba almanuuni
 1. qul tarabbashuu fa-innii ma’akum mina almutarabbishiina
 1. am ta/muruhum ahlaamuhum bihaadzaa am hum qawmun thaaghuuna
 1. am yaquuluuna taqawwalahu bal laa yu/minuuna
 1. falya/tuu bihadiitsin mitslihi in kaanuu shaadiqiinaa
 1. am khuliquu min ghayri syay-in am humu alkhaaliquuna
 1. am khalaquu alssamaawaati waal-ardha bal laa yuuqinuuna
 1. am ‘indahum khazaa-inu rabbika am humu almushaythiruuna
 1. am lahum sullamun yastami’uuna fiihi falya/ti mustami’uhum bisulthaanin mubiinin
 1. am lahu albanaatu walakumu albanuuna
 1. am tas-aluhum ajran fahum min maghramin mutsqaluuna
 1. am ‘indahumu alghaybu fahum yaktubuuna
 1. am yuriiduuna kaydan faalladziina kafaruu humu almakiiduuna
 1. am lahum ilaahun ghayru allaahi subhaana allaahi ‘ammaa yusyrikuuna
 1. wa-in yaraw kisfan mina alssamaa-i saaqithan yaquuluu sahaabun markuumun
 1. fadzarhum hattaa yulaaquu yawmahumu alladzii fiihi yush’aquuna
 1. yawma laa yughnii ‘anhum kayduhum syay-an walaa hum yunsharuuna
 1. wa-inna lilladziina zhalamuu ‘adzaaban duuna dzaalika walaakinna aktsarahum laa ya’lamuuna
 1. waishbir lihukmi rabbika fa-innaka bi-a’yuninaa wasabbih bihamdi rabbika hiina taquumu

 1. wamina allayli fasabbihhu wa-idbaara alnnujuumi
Advertisement

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Teks Surat Ath Thuur Latin"

Posting Komentar