Teks Surat An Naba’ Latin

Advertisement
Teks Surat An Naba’ Latin - Surat An Naba´ adalah surat yang terdiri atas 40 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat Al Ma´aarij. Dinamai An Naba´ (berita besar) diambil dari perkataan An Naba´ yang terdapat pada ayat 2 surat ini. Dinamai juga Amma yatasaa aluun diambil dari perkataan Amma yatasaa aluun yang terdapat pada ayat 1 surat ini.


Teks Surat An Naba’ Latin 1. ‘amma yatasaa-aluuna


 1. ‘ani alnnaba-i al’azhiimi


 1. alladzii hum fiihi mukhtalifuuna


 1. kallaa saya’lamuuna


 1. tsumma kallaa saya’lamuuna


 1. alam naj’ali al-ardha mihaadaan


 1. waaljibaala awtaadaan


 1. wakhalaqnaakum azwaajaan


 1. waja’alnaa nawmakum subaataan


 1. waja’alnaa allayla libaasaan


 1. waja’alnaa alnnahaara ma’aasyaan


 1. wabanaynaa fawqakum sab’an syidaadaan


 1. waja’alnaa siraajan wahhaajaan


 1. wa-anzalnaa mina almu’shiraati maa-an tsajjaajaan


 1. linukhrija bihi habban wanabaataan


 1. wajannaatin alfaafaan


 1. inna yawma alfashli kaana miiqaataan


 1. yawma yunfakhu fii alshshuuri fata/tuuna afwaajaan


 1. wafutihati alssamaau fakaanat abwaabaan


 1. wasuyyirati aljibaalu fakaanat saraabaan


 1. inna jahannama kaanat mirshaadaan


 1. lilththaaghiina maaabaan


 1. laabitsiina fiihaa ahqaabaan


 1. laa yadzuuquuna fiihaa bardan walaa syaraabaan


 1. illaa hamiiman waghassaaqaan


 1. jazaa-an wifaaqaan


 1. innahum kaanuu laa yarjuuna hisaabaan


 1. wakadzdzabuu bi-aayaatinaa kidzdzaabaan


 1. wakulla syay-in ahsaynaahu kitaabaan


 1. fadzuuquu falan naziidakum illaa ‘adzaabaan


 1. inna lilmuttaqiina mafaazaan


 1. hadaa-iqa wa-a’naabaan


 1. wakawaa’iba atraabaan


 1. waka/san dihaaqaan


 1. laa yasma’uuna fiihaa laghwan walaa kidzdzaabaan


 1. jazaa-an min rabbika ‘athaa-an hisaabaan


 1. rabbi alssamaawaati waal-ardhi wamaa baynahumaa alrrahmaani laa yamlikuuna minhu khithaabaan


 1. yawma yaquumu alrruuhu waalmalaa-ikatu shaffan laa yatakallamuuna illaa man adzina lahu alrrahmaanu waqaala shawaabaan


 1. dzaalika alyawmu alhaqqu faman syaa-a ittakhadza ilaa rabbihi maaabaan


 1. innaa andzarnaakum ‘adzaaban qariiban yawma yanzhuru almaru maa qaddamat yadaahu wayaquulu alkaafiru yaa laytanii kuntu turaabaan
Advertisement

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Teks Surat An Naba’ Latin"

Posting Komentar